Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202035431 nr. H

35 431 Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten)

H MOTIE VAN HET LID KOX C.S.

Voorgesteld 2 juni 2020

De Kamer,

Gezien het verzoek van de Kamer van 21 april 2020 aan de regering om, als noodmaatregel in de corona-crisis, een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor de sociale sector en de vrije sector,

Gehoord de antwoorden van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de interpellatievragen over de uitvoering van motie 35 431 D,

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat het in het goede verkeer tussen regering en parlement betaamt dat de regering in beginsel een motie van de Kamer uitvoert,

Stelt vast dat de Minister het dictum van de motie wel kan uitvoeren maar dat niet wenst te doen omdat ze een generieke huurmaatregel niet proportioneel en doeltreffend vindt,

En doet een dringend beroep op de regering om alsnog de aangenomen motie uit te voeren door, op enigerlei wijze, een tijdelijke huurstop mogelijk te maken, of de Kamer mee te delen dat de regering het dictum van de motie niet wil uitvoeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kox

Vendrik

Nicolaï

Crone

Koffeman

Gerbrandy

Van Strien

Van der Linden

Van Rooijen