Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202035431 nr. E

35 431 Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten)

E BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT/ALGEMENE ZAKEN EN HUIS VAN DE KONING

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Den Haag, 13 mei 2020

De Eerste Kamer heeft op 21 april jl. het voorstel voor een Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten behandeld en aanvaard. Bij de stemming over het wetsvoorstel is tevens een motie-Kox c.s. aangenomen, waarin de regering wordt verzocht als noodmaatregel een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor zowel de sociale sector als de vrije sector.1 De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning verzoekt u haar binnen een week na dagtekening van deze brief informatie te verschaffen over de stand van zaken betreffende de uitvoering van deze motie.

De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning, Dittrich


X Noot
1

Kamerstukken I 2019/20, 35 431, D.