Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035430 nr. 12

35 430 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID PALLAND C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NOW-regeling is gericht op behoud van werkgelegenheid tijdens de coronacrisis;

overwegende dat in de NOW in haar huidige vorm omzetverlies wordt bepaald op concernniveau, wat ertoe leidt dat afzonderlijke stilliggende onderdelen van een concern geen tegemoetkoming krijgen indien een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft;

overwegende dat hierdoor bedrijven met een groot omzetverlies in specifieke, arbeidsintensieve bedrijfsonderdelen alsnog van de NOW kunnen worden uitgesloten en werkgelegenheid in gevaar komt;

overwegende de oproep van de Stichting van de Arbeid van 10 april 2020 om de NOW op dit punt aan te passen;

verzoekt de regering, te bezien of de NOW kan worden uitgebreid met de mogelijkheid om op werkmaatschappijniveau c.q. autonoom aan het economisch verkeer deelnemende onderdelen van een concern aanspraak te maken, met voldoende waarborgen om negatieve effecten als strategisch gedrag te mitigeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Palland

Van Weyenberg

Bruins

Stoffer