Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035430 nr. 11

35 430 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID SMEULDERS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel verschillende instanties (Inspectie SZW, ILT, politie, veiligheidsregio's et cetera) betrokken zijn bij arbeidsmigranten;

overwegende dat arbeidsmigranten in deze coronacrisis een kwetsbare groep werknemers zijn;

verzoekt de regering, te bezien welke maatregelen of inzet van toezichthouders zoals de Inspectie SZW nodig zijn om kwetsbaarheid van arbeidsmigranten te voorkomen of te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Bruins

Palland

Van Weyenberg

Van Kent

Gijs van Dijk

Van Brenk

Stoffer