35 420 Noodpakket banen en economie

Nr. 79 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juni 2020

Hierbij bied ik uw Kamer de toepassing van het Toetsingskader risicoregelingen rijksoverheid op de Klein Kredieten Corona garantieregeling (KKC) als gevolg van de coronacrisis aan1. Deze garantieregeling is reeds aangekondigd in de Kamerbrief van 7 mei jl.2

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 35 420, nr. 31

Naar boven