Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035420 nr. 41

35 420 Noodpakket banen en economie

Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 mei 2020

Zoals ik reeds bij brief van 20 mei jl. richting uw Kamer heb aangekondigd, heb ik een aantal aanpassingen doorgevoerd in de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) (Kamerstuk 35 420, nr. 39). Dit is de derde maal dat de NOW is gewijzigd sinds haar inwerkingtreding. Ik bied u deze wijzigingsregeling hierbij aan1.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl