Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035401 nr. 6

35 401 Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 augustus 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I komt te luiden:

Artikel I

In artikel 1, onder e, groep A, van de Wet publieke gezondheid wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd: covid-19,.

Toelichting

Op het moment van vaststellen van de regeling ex artikel 20, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid (Stcrt. 2020, nr. 6800) is het novel coronavirus (2019-nCoV) aangemerkt als een infectieziekte behorende tot groep A van de Wet publieke gezondheid. De naam van deze infectieziekte is door de WHO inmiddels omgezet in covid-19. Met deze nota van wijziging van het wetsvoorstel ter incorporatie van de ministeriële regeling wordt laatstgenoemde naam van de infectieziekte gebruikt.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge