Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-05-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35398-23".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-05-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigd amendement van het lid Vestering ter vervanging van nr. 9 over het uitsluiten van houderij- en andere huisvestingssystemen als redelijk doel
Dossiernummer 35398
Dossiertitel Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35398-23
Indiener L. Vestering
Ondernummer 23
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-05-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Vestering ter vervanging van nr. 9 over het uitsluiten van houderij- en andere huisvestingssystemen als redelijk doel
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2020-2021