Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-12-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35394-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Gijs van Dijk over een generieke structurele vrijlatingsregeling van 50% van het inkomen
Dossiernummer 35394
Dossiertitel Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35394-13
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Ondernummer 13
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-12-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief); Amendement; Amendement van het lid Gijs van Dijk over een generieke structurele vrijlatingsregeling van 50% van het inkomen
Uitgiftedatum 2020-09-03
Vergaderjaar 2019-2020