Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035359 nr. 19

35 359 Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie

Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SMEULDERS EN BROMET TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 8

Voorgesteld 2 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er problemen zijn bij het naleven van de coronamaatregelen in onder andere slachthuizen en bij collectief vervoer van en naar werkplekken, waardoor de volksgezondheid in het geding komt;

overwegende dat er veel verschillende instanties (NVWA, inspectie SZW, ministerie LNV, ministerie VWS, GGD’s, veiligheidsregio’s) betrokken zijn bij werkomstandigheden in slachthuizen en het toezicht zo versnipperd is;

spreekt uit dat iemand die besmet is met het coronavirus niet op werkplekken, zoals in slachthuizen, mag werken en als blijkt dat het bedrijf de voorschriften negeert, het bedrijf onmiddellijk wordt gesloten;

verzoekt de regering zoveel mogelijk te borgen dat bedrijven, waaronder slachthuizen de coronamaatregelen naleven om te voorkomen dat medewerkers aan het virus worden blootgesteld;

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Bromet