Kamerstukken in dossier 35359

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie; Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35359, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie; Motie; Motie van de leden Van Kent en Bruins over de kosten voor bescherming tegen het coronavirus niet afwentelen op arbeidsmigranten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35359, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie; Motie; Motie van de leden Van Kent en Bruins over beëindigen van de mogelijkheid voor werkgevers om loon in te houden voor huisvesting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35359, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie; Motie; Motie van de leden Van Weyenberg en Gijs van Dijk over de Europese wet- en regelgeving over tewerkstellingsvergunningen voor werknemers van buiten de EU

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35359, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie; Motie; Motie van het lid Van Weyenberg over verbeteren van de huisvesting van arbeidsmigranten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35359, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie; Motie; Motie van de leden Gijs van Dijk en Smeulders over het aan banden leggen van premieshoppen in Europees verband

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35359, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie; Motie; Motie van het lid Bruins c.s. over voorstellen om malafide uitzendondernemingen tegen te gaan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35359, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie; Motie; Motie van het lid Bruins c.s. over een advies van de Raad van State inzake het reguleren van vrij verkeer van personen en diensten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35359, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie; Motie; Motie van het lid Stoffer over tegemoetkomingen inzake vrij verkeer voor alle lidstaten laten gelden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35359, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie; Motie; Motie van het lid Stoffer over meer beperkingen aan de positie van werknemers van buiten de EU

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35359, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal