Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-11-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35352-23".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-11-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Rudmer Heerema over handvatten voor het omgaan met radicalisering in de klas
Dossiernummer 35352
Dossiertitel Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs
Identifier kst-35352-23
Indiener R.J. (Rudmer) Heerema
Ondernummer 23
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-11-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs; Motie; Motie van het lid Rudmer Heerema over handvatten voor het omgaan met radicalisering in de klas
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2020-2021