Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-09-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35348-E".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Burgerlijk recht
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-14
Documenttitel Brief van de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de beleidsreactie naar aanleiding van de resolutie over huwelijkse gevangenschap
Dossiernummer 35348;36123
Dossiertitel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen)
Dossiertitel Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35348-E
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer E
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-18
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen); Brief van de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de beleidsreactie naar aanleiding van de resolutie over huwelijkse gevangenschap
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2022-2023