Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202035347 nr. J

35 347 Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

J MOTIE VAN HET LID VAN PAREREN C.S.

Voorgesteld 17 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat door selectie van woningen en geselecteerde infrastructuur een deel van de bouwsector wordt gefaciliteerd,

overwegende, dat dit tot een ongewenste benadeling van andere infrastructurele projecten en institutionele bouw leidt,

verzoekt de regering ook andere infrastructurele projecten en institutionele bouw te betrekken in haar verruimende maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Pareren

Nanninga

Beukering

Van Wely

Pouw-Verweij

Cliteur