Kamerstukken in dossier 35347

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (277 kB)

  Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 december 2019, over de Spoedwet aanpak stikstof

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 35347, nr. 63 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof); Brief regering; Reactie op position paper Stichting Agrifacts over de Spoedwet aanpak stikstof

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 35347, nr. 62 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof); Motie van het lid Van Pareren c.s. over een transparant meet- en monitoringnetwerk aangaande stikstofemissie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35347, nr. H Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof); Motie van het lid Van Pareren c.s. over reeds vergunde emissierechten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35347, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof); Motie van het lid Van Pareren c.s. over het betrekken van andere infrastructurele projecten en institutionele bouw bij verruimde maatregelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35347, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof); Motie van het lid Pijlman c.s. over het ontzien van kringlooplandbouwbedrijven bij toekomstige beleidsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35347, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof); Motie van het lid Van Pareren c.s. over een ondergrens voor de drempelwaarde

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35347, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof); Motie van het lid Van Rooijen c.s. over geschikte woningen voor ouderen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35347, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof); Motie van het lid Schalk c.s. over openheid en toegankelijkheid over de onderbouwing van stikstofrekenmodellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35347, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (15 kB)

  Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof); Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35347, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal