Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202035347 nr. I

35 347 Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

I MOTIE VAN HET LID VAN PAREREN C.S.

Voorgesteld 17 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er onzekerheid bestaat of reeds vergunde emissiewaarden vergund blijven,

overwegende, dat in het verleden vergunde emissierechten een belangrijke basis vormen voor hoe boeren hun economische activiteiten hebben ingericht, bijvoorbeeld door gedane en geplande (lange termijn) investeringen,

verzoekt de regering om als uitgangspunt reeds vergunde emissierechten niet af te nemen, dan wel dat als er sprake is van afroming van emissierechten, daarvoor een marktconforme vergoeding te verstrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Pareren

Nanninga

Beukering

Van Wely

Pouw-Verweij

Cliteur