Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202035347 nr. G

35 347 Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

G MOTIE VAN HET LID VAN PAREREN C.S.

Voorgesteld 17 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Minister gaat werken met regionale drempelwaarden voor stikstofdepositie,

constaterende, dat de drempelwaarde in Nederland voor stikstofdepositie tot en met het recente verleden 0,05 mol per hectare was, terwijl dat in Duitsland tot wel 140 maal hoger is, namelijk 7 mol per hectare,

overwegende, dat het instellen van een drempelwaarde binnen de huidige wet- en regelgeving cruciaal is om projecten en activiteiten in de bouw en overige sectoren te kunnen vergunnen,

verzoekt de regering om te streven naar een ondergrens voor het vergunnen van projecten, met een minimale drempelwaarde van 1 mol per hectare,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Pareren

Nanninga

Beukering

Van Wely

Pouw-Verweij

Cliteur