Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-10-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35334-X".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-950998
Bijlage blg-950999
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-10-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief van de minister van LNV over onderzoek naar Natura 2000
Dossiernummer 35334
Dossiertitel Problematiek rondom stikstof en PFAS
Identifier kst-35334-X
Ondernummer X
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Onderwerp Economie | Bouwnijverheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-10-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Problematiek rondom stikstof en PFAS; Brief van de minister van LNV over onderzoek naar Natura 2000
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021