Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-02-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35334-L".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief van de minister van LNV inzake voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak
Dossiernummer 35334
Dossiertitel Problematiek rondom stikstof en PFAS
Identifier kst-35334-L
Ondernummer L
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Onderwerp Economie | Bouwnijverheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-02-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Problematiek rondom stikstof en PFAS; Brief van de minister van LNV inzake voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak
Uitgiftedatum 2020-02-07
Vergaderjaar 2019-2020