Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-02-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35334-AY".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Bodem
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Lucht
Beleidsonderwerp Economie | Bouwnijverheid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-02
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor N&S naar aanleiding van technische briefing van 15 november 2022 over de stikstofproblematiek
Dossiernummer 35334
Dossiertitel Problematiek rondom stikstof en PFAS
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35334-AY
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer AY
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1072150
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-03
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Problematiek rondom stikstof en PFAS; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor N&S naar aanleiding van technische briefing van 15 november 2022 over de stikstofproblematiek
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2022-2023