Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35334-224".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Bodem
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Lucht
Beleidsonderwerp Economie | Bouwnijverheid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-16
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg over handhaving PAS-meldingen en instellen onafhankelijke commissie (Kamerstuk 35334-218)
Dossiernummer 35334
Dossiertitel Problematiek rondom stikstof en PFAS
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35334-224
Indiener J.L. Geurts
Indiener A. Holtjer
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 224
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-20
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Problematiek rondom stikstof en PFAS; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over handhaving PAS-meldingen en instellen onafhankelijke commissie (Kamerstuk 35334-218)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2022-2023