Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035334 nr. 116

35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS

Nr. 116 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2020

Bij deze stuur ik u het geactualiseerde tijdelijke handelingskader PFAS als uitwerking van de Kamerbrief «aanpassingen beleid PFAS»1 (Kamerstuk 35 334, nr. 116) die u op 1 juli 2020 toegestuurd is.

Dit geactualiseerde tijdelijk handelingskader betreft de interpretatie van de zorgplichten op grond van de Wet bodembescherming, de Waterwet en het Besluit bodemkwaliteit en kan als zodanig meteen in de praktijk worden toegepast.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.