Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-11-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35333-5".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-11-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nota van wijziging inzake
Dossiernummer 35333
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof)
Identifier kst-35333-5
Indiener A. Kops
Indiener D.J.G. Graus
Indiener R.R. van Aalst
Ondernummer 5
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-11-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof); Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Nota van wijziging inzake
Type kamerstuk Nota van wijziging
Vergaderjaar 2019-2020