Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035322 nr. 16

35 322 Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA C.S.

Ontvangen 10 september 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 8.5 wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 4a. Indien het staatshoofd van of de regeringsleider van een andere staat een vergadering bijwoont, dan wijst de Voorzitter zijn zitplaats aan.

II

In artikel 8.9, vierde lid, wordt na «deelnemen,» ingevoegd «dan wel indien het staatshoofd van of de regeringsleider van een andere staat is uitgenodigd een vergadering bij te wonen en de Kamer toe te spreken,».

III

In hoofdstuk 13 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 13.1a Internationale aangelegenheden

Artikel 13.3a Bijwonen vergadering door buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders

De Kamer kan besluiten dat het staatshoofd van of de regeringsleider van een andere staat wordt uitgenodigd een vergadering bij te wonen en de Kamer toe te spreken tijdens de beraadslaging van de Kamer over een aan de orde gesteld onderwerp.

Toelichting

Met dit amendement beogen indieners het mogelijk te maken dat buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders de Kamer kunnen toespreken. Hiermee onderstreept de Kamer het belang dat de Nederlandse volksvertegenwoordiging hecht aan goede internationale betrekkingen en toont het gastvrijheid. In veel landen, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Israël, is dit al goed gebruik. Zo ook in het Europees Parlement, maar in Nederland tot op heden niet.

Sjoerdsma Van Helvert Van Ojik Voordewind Kuiken