Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035322 nr. 15

35 322 Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ÖZÜTOK EN VAN MEENEN

Ontvangen 10 september 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 14.2 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Een burgerinitiatief kan slechts worden ingediend of ondersteund door natuurlijke personen die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.

Toelichting

Steeds vaker zijn er vraagstukken in de samenleving die de belangen van jongeren raken en waarbij zij ook graag betrokken willen zijn. Regelmatig worden jongeren ook expliciet naar hun inbreng gevraagd. Een goed voorbeeld hiervan is de bestrijding van het covid-19 virus. Nog te vaak zien we dat dan slechts een beperkte groep jongeren kunnen worden betrokken, terwijl veel meer jongeren graag willen laten weten wat zij vinden. Een instrument dat burgers kunnen inzetten om betrokken te raken bij beleidsvorming is het burgerinitiatief. Hiermee kunnen zij onderwerpen die zij belangrijk vinden, maar waar de politiek volgens hen te weinig aandacht voor heeft agenderen. Tot nu toe is de leeftijd om een burgerinitiatief te initiëren en te onderteken voorbehouden aan mensen van 18 jaar en ouder.

Indieners zijn van mening dat ook jongeren van onder de 18 goed in staat moeten worden gesteld meer te kunnen participeren. Daarom wordt met dit amendement voorgesteld om 16- en 17-jarigen ook de mogelijkheid te geven om een burgerinitiatief te starten en te ondertekenen.

Özütok Van Meenen