Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035322 nr. 1

35 322 Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde

Nr. 1 BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de leden

Den Haag, 30 oktober 2019

Hierbij bieden wij u de brief (Kamerstuk 35 322, nr. 2), het rapport (Kamerstuk 35 322, nr. 3) en het herzieningsvoorstel (Kamerstuk 35 322, nr. 4) van de werkgroep Herziening Reglement van Orde aan.

De werkgroep Herziening Reglement van Orde is op 13 maart 2018 door het presidium ingesteld.

Het presidium verzoekt de commissie voor de Werkwijze de voorstellen in behandeling te nemen. Het presidium verzoekt de leden van de werkgroep om de verdediging van de voorstellen op zich te nemen.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, K. Arib