Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-11-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35302-44".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-11-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Lodders over onderzoek naar modernisering van de reiskostenvergoeding
Dossiernummer 35302
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)
Identifier kst-35302-44
Indiener W.J.H. Lodders
Ondernummer 44
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-11-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020); Motie; Motie van het lid Lodders over onderzoek naar modernisering van de reiskostenvergoeding
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2019-2020