Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XVI nr. 126

35 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 126 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN BERGE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 94

Ontvangen 2 december 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement vormt de dekking voor het amendement op de begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35 300 VIII) waarmee middelen worden vrijgemaakt voor de alfa-, gamma- en medische-faculteiten van universiteiten. Vanwege het herverdelen van universiteitsgelden vindt in 2020 een financiële verschuiving plaats van de alfa-, gamma- en medische-faculteiten naar bèta- en techniek. De dekking om voornoemde faculteiten hiervoor volledig te compenseren wordt specifiek gevonden in een deel van het juridisch niet-verplichte budget voor de Maatschappelijke Diensttijd. Docenten en wetenschappers aan de voornoemde faculteiten dragen aantoonbaar bij aan onze samenleving en leiden o.a. de zorgverleners op van de toekomst.

Westerveld Van den Berge