Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-12-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35300-XV-28".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-11-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Becker over middelen voor organisaties tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking
Dossiernummer 35300-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020
Identifier kst-35300-XV-28
Indiener B. Becker
Ondernummer 28
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-12-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020; Amendement; Amendement van het lid Becker over middelen voor organisaties tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2019-2020