Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-10-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35300-XIV-9".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-10-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op de motie van het lid Bisschop over voortzetting van het programma Groene Veredeling
Dossiernummer 35300-XIV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020
Identifier kst-35300-XIV-9
Indiener C.J. Schouten
Ondernummer 9
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-10-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Bisschop over voortzetting van het programma Groene Veredeling
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020