Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-10-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35300-XIV-21".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-10-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Bromet over in gesprek gaan met Voedselbanken Nederland over het tegengaan van voedselverspilling
Dossiernummer 35300-XIV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020
Identifier kst-35300-XIV-21
Indiener L. Bromet
Ondernummer 21
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-10-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020; Motie; Motie van het lid Bromet over in gesprek gaan met Voedselbanken Nederland over het tegengaan van voedselverspilling
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2019-2020