Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VIII nr. 99

35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Nr. 99 MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een breed gedeelde politieke wens is om popmuziek beter te ondersteunen;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat het opnemen van een of meer popfestivals in de basisinfrastructuur niet ten koste gaat van de totale financiële ondersteuning die popfestivals nu via het Fonds Podiumkunsten ontvangen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint