Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VIII nr. 97

35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Nr. 97 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet binnen de podiumkunsten voornemens is het gesubsidieerde aanbod te verjongen en verbreden;

constaterende dat de haalbaarheid van deze ambitie onder grote druk komt te staan door de forse bezuiniging bij het Fonds Podiumkunsten;

verzoekt de regering, bij de Najaarsnota met voorstellen te komen om de bezuiniging van 8,6 miljoen op het Fonds Podiumkunsten ongedaan te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Ouwehand

Asscher