Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VIII nr. 94

35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Nr. 94 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN ASSCHER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onlangs een Code Diversiteit & Inclusie is afgesloten in de cultuursector;

overwegende dat kunst en cultuur door iedereen moeten kunnen worden gemaakt en bezocht, ongeacht persoonlijke achtergrond;

overwegende dat het voor mensen met een beperking, zoals slechthorendheid of blindheid, extra lastig kan zijn cultuurevenementen bij te wonen;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het gesteld is met de toegankelijkheid van cultuurinstellingen en wat mogelijke belemmeringen zijn voor mensen met een beperking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Asscher