Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VIII nr. 92

35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Nr. 92 MOTIE VAN HET LID EL YASSINI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat cultuur een waardevolle rol speelt in onze maatschappij;

constaterende dat cultuur niet goedkoop is en deels gefaciliteerd wordt door de overheid in de vorm van subsidie;

van mening dat het aantrekkelijk moet zijn en blijven om te investeren in onze cultuur;

verzoekt de regering, om het ontvangen subsidiebedrag door cultuurinstellingen te vermelden op het toegangskaartje, zodat iedereen kan zien hoe kostbaar cultuur is,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Yassini