Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VIII nr. 90

35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Nr. 90 MOTIE VAN HET LID MARTIN BOSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze Soros (en/of organisaties die door hem zijn opgezet of mede gefinancierd worden) de culturele traditie van het sinterklaasfeest in Nederland probeert (proberen) te beïnvloeden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Martin Bosma