Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VIII nr. 59

35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Nr. 59 MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld 7 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de doelstellingen van de «functiemix» in het mbo niet zijn behaald;

constaterende dat in 2018 de «functiemix» in het basisonderwijs is afgeschaft;

overwegende dat een toenemend aantal docenten op het mbo in de lagere loonschalen is ingeschaald;

verzoekt het kabinet, de «functiemix» in het mbo af te schaffen en deze middelen direct beschikbaar te stellen voor hogere salarissen van docenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint