Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VIII nr. 26

35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID ROG C.S.

Ontvangen 6 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.500 (x € 1.000).

II

In artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.500 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt meerjarig budget beschikbaar te stellen voor extra onderwijsassistenten.

In het kader van het oplossen van het lerarentekort is het stimuleren van het aantal onderwijsassistenten dat de PABO gaat doen een belangrijk instrument. De belangstelling voor de regeling is groter dan het bedrag dat beschikbaar was. Met dit amendement komt in 2020 € 2,5 mln. extra beschikbaar voor de regeling onderwijsassistenten. Met dit amendement is een meerjarige doorwerking beoogd ook voor de jaren 2021, 2022 en 2023 (in elk jaar € 2,5 mln). Met deze extra investering van in totaal € 10 mln. is er naar verwachting voldoende budget om alle aanvragen te kunnen honoreren.

De dekking voor het amendement wordt gevonden binnen de regeling lerarenbeurs sector po op artikel 9.

Rog Rudmer Heerema Van Meenen Bruins