Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VIII nr. 104

35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Nr. 104 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het gelet op het groeiende antisemitisme wenselijk is zo veel mogelijk jongeren weerbaar te maken en in contact te brengen met de Joodse gemeenschap en haar geschiedenis;

constaterende dat steeds meer cultureel aanbod beschikbaar is waardoor jongeren op goede wijze kennis kunnen maken met de Joodse gemeenschap en haar geschiedenis;

verzoekt de regering, in overleg met organisaties als het Joods Cultureel Kwartier, het CIDI en de Stichting Antisemitisme Preventie te onderzoeken hoe scholen actief kunnen worden gestimuleerd en ondersteund om gebruik te maken van de mogelijkheden om leerlingen kennis te laten maken met de Joodse gemeenschap en haar geschiedenis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop