Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VIII nr. 103

35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Nr. 103 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal gemeenten zonder bibliotheek dreigt toe te nemen;

constaterende dat ruim 40 bibliotheken zich hebben gemeld bij het ministerie voor een stimuleringssubsidie, maar dat slechts twaalf daarvan in aanmerking zijn gekomen;

overwegende dat de bibliotheek dé plek is waar iedereen, ongeacht inkomen en opleidingsniveau, in aanraking kan komen met kunst en cultuur;

van mening dat een toegankelijke bibliotheek belangrijk is in de strijd tegen laaggeletterdheid;

verzoekt de regering, zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken en het stimuleringsfonds te verruimen en ook open te stellen voor bibliotheken in financiële problemen buiten de kleine gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Ellemeet

Kwint