Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VIII nr. 101

35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Nr. 101 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat onze rijkscollecties van het Rijk en daarmee van ons allemaal zijn;

overwegende dat toegangsprijzen mensen er nu van weerhouden om een rijksmuseum te bezoeken;

van mening dat ons cultureel erfgoed voor iedereen toegankelijk moet zijn;

verzoekt de regering, te verkennen of het één dag per maand gratis openstellen van rijksmusea bijdraagt aan het bereiken van nieuwe bezoekers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Belhaj

Ellemeet