Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VIII nr. 100

35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Nr. 100 MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ACM afgelopen zomer een leidraad heeft opgesteld om tariefafspraken tussen zzp'ers mogelijk te maken;

overwegende dat het belangrijk is dat zzp'ers in de kunst- en cultuursector eerlijk betaald krijgen, maar dat op dit moment niet voldoende gebeurt;

overwegende dat de leidraad goed aansluit bij de uitvoering van de Fair Practice Code en bij het kabinetsbeleid om de positie van zzp'ers te versterken;

verzoekt de regering, eventueel in samenwerking met de ACM en de Regiegroep Arbeidsmarktagenda, de Leidraad tariefafspraken zzp'ers onder de aandacht te brengen in de kunst- cultuursector, en hen waar nodig te ondersteunen in de uitvoering en toepassing van de leidraad in de praktijk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

Ellemeet

Asscher

Kwint