Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 73

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 73 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er woningnood is;

overwegende dat er voor relatief weinig geld en in korte tijd een minihuis – een tiny house – kan worden gebouwd;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar nut en noodzaak van een tijdelijke subsidieregeling voor particulieren die op eigen grond een minihuis bouwen en verhuren aan een- of tweepersoonshuishoudens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol