Kamerstukken in dossier 35300-VII

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (257 kB)

  Gebruik van het Fries in raadsvergaderingen bij gemeenten die zijn gehouden aan de Wet Gebruik Friese taal

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  20-12-2019 2019-2020 35300-VII, nr. 94 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (16 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020; Brief regering; Toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35300-VII, nr. 94 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (16 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020; Brief regering; Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35300-VII, nr. 92 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (144 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Parlementaire Geschiedenis (Subsidieregeling Stichting Parlementaire Geschiedenis 2020)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-12-2019 2019-2020 35300-VII, nr. 91 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (83 kB)

  Evaluatie subsidieregeling stichting parlementaire geschiedenis

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-12-2019 2019-2020 35300-VII, nr. 91 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020; Brief regering; Ontwerp Subsidieregeling Stichting Parlementaire Geschiedenis 2020

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35300-VII, nr. 91 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (90 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 november 2019, over het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (tweede termijn)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35300-VII, nr. 93 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (265 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 november 2019, over het begrotingsonderdeel wonen en ruimte

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35300-VII, nr. 90 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (88 kB)

  Planningsoverzicht vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (2020)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  13-12-2019 2019-2020 35300-VII, nr. 89 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een planningsoverzicht voor het jaar 2020 m.b.t. tot wetsvoorstellen, brieven, rapportages en dergelijk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35300-VII, nr. 89 Tweede Kamer der Staten-Generaal