Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 63

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 63 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er duizenden vierkante meters dak zijn waar zonnepanelen op kunnen liggen;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat 700 miljoen van de subsidie voor biomassa wordt gebruikt om collectief zonnepanelen te installeren op daartoe geschikte daken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman