Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 62

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN LEIJTEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vennootschapsbelasting – dat is eigenlijk winstbelasting – wordt geheven bij ondernemingen met een winstoogmerk, wat corporaties niet zijn;

verzoekt de regering, om woningcorporaties vrij te stellen van de vennootschapsbelasting die geheven wordt over hun DAEB-activiteiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Leijten