Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 60

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 60 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat 800.000 hurende huishoudens zulke hoge woonlasten hebben dat zij te weinig geld overhouden voor levensonderhoud;

verzoekt de regering het woningwaarderingsstelsel door te trekken en de liberalisatiegrens te verhogen naar € 1.000;

verzoekt de regering, voorts om de huurprijzen in de sociale huursector voor vijf jaar te bevriezen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman