Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 59

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 59 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister «twee vliegen in één klap» wil slaan door de aanpak van schimmel en vocht in huurwoningen te koppelen aan subsidies voor energiebesparing en verduurzaming;

verzoekt de regering, om 750 miljoen euro uit de Opbrengst Duurzame Energie te gebruiken voor het verduurzamen van huurwoningen, te beginnen met huizen waar schimmel- en vochtproblemen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman