Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 58

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN KOERHUIS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat wij willen stimuleren dat mensen langer thuis blijven wonen;

overwegende dat Nederland steeds meer aan het vergrijzen is;

van mening dat op alle niveaus meer aandacht voor seniorenhuisvesting nodig is;

verzoekt de regering om vergelijkbaar met de landelijke monitor studentenhuisvesting een landelijke monitor seniorenhuisvesting bij te houden;

verzoekt de regering, voorts om met gemeenten in gesprek te gaan om in prestatieafspraken aandacht te besteden aan seniorenwoningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Koerhuis