Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 57

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 57 MOTIE VAN HET LID SMEULDERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering in juli van dit jaar, mede op verzoek van de Kamer, heeft aangekondigd om een noodknop middenhuur in te voeren;

overwegende dat er de afgelopen week onduidelijkheid is ontstaan over de komst van een noodknop middenhuur;

van mening dat een noodknop middenhuur nog steeds bijzonder gewenst is;

verzoekt de regering om, zoals aangekondigd, een noodknop middenhuur in te voeren en deze in overleg met gemeenten uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders